Grundkurs i fönsterrenovering

Grundkurs i Fönsterrenovering
Kursen ger kunskaper i att själv renovera sina fönster.
Vi tar emot 6 deltagare per tillfälle
Vi går igenom alla moment fram till färdigt fönster.